Trekspanning - stuikdruk - afschuiving

trekspanning-stuikdruk-afschuiving

figuur groter maken
Voorbeeld:

We gaan deze twee plaatjes belasten met een trekkracht. Hierdoor zal er een trekspanning, stuikspanning en schuifspanning ontstaan.

Laten we veronderstellen dat de hoogte van deze balk 10 mm is. De breedte is 30 mm. De diameter van de boring is 8 mm. We gaan deze staaf belasten met een trekkracht van 10 kN.

Hoe groot is de spanning op de plaats van de boring? (de plaats die het felste rood kleurt tijdens de belasting)

st  = F / A
ss  = F / A
t  = F / A

st = trekspanning in kN/cm²
st = stuikspanning in kN/cm²
t
  = schuifspanning in kN/cm²

F = kracht in kilonewton (kN)

A = oppervlakte die loodrecht op de kracht staat in cm²
opgelet: de oppervlakte is anders bij trekspanning - stuikspanning en schuifspanning

Oplossing:

trekspanning stuikspanning afschuiving

A = 10 . 30 - 10 . 8
    = 10 . (30-8)
    = 220 mm²
    = 2,2 cm²

of de oppervlakte is de totale oppervlakte van de balk ( =b . h)
de oppervlakte van de boring (bekeken in doorsnede) (= d . h)

s = F / A = 10 / 2,2 = 4,545 kN/cm²

A = 10 . 8
    = 80 mm²
    = 0,8 cm²

of de oppervlakte is de dameter maal de hoogte van de balk.

ss = F / A = 10 / 0,8 = 12,5 kN/cm²

A = p . d² / 4
    = p . 8² / 4
    = 50,27 mm²
    = 0,5027 cm²

of de oppervlakte is de oppervlakte van de staaaf.

t  = F / A = 10 / 0,5027 = 19,89 kN/cm²

home: www.mechanismen.be