rollende wrijving

We willen een rond voorwerp (rol, wiel,...) laten rollen op een vlak. Hoe groot gaat de rollende wrijving zijn?

De rollende wrijving gaat afhankelijk zijn van het indrukken van het ronde voorwerp in het vlak of omgekeerd.

Dus hoe groter de afstand a (zie figuur), hoe groter de rollende wrijving zal zijn. Deze afstand a noemt men de hefboom van de rollende wrijving.

Deze afstand a en de afstand r (straal) vormen in feite een hefboom.

Hoe kleiner a, hoe kleiner de rollende wrijving.
Hoe groter r, hoe kleiner de rollende wrijving.
Maar ook, hoe hoger op de rol we gaan duwen (vb bovenaan), hoe kleiner de wrijvingskracht zal zijn.

figuur groter makenfiguur groter maken


We krijgen dus dat F  . r = F. a

In ons geval dus 50 . 100 = 500 . 10

 

Opmerking:
Als er een indrukking is, dan zal de afstand tussen het middelpunt van de rol - wiel en het vlak in werkelijkheid iets minder zijn dan de straal. Maar deze afstand is te verwaarlozen.


home: www.mechanismen.be