Moment van een kracht


figuur groter maken


 


trager - sneller

figuur groter maken

 

Als we een kracht uitoefenen op de steeksleutel (figuur) dan veroorzaakt dit een (nijging tot) draaiing rond het punt o.
Dit noemen we het moment van een kracht ten opzicht van een punt. 
Hoe groter de kracht, hoe groter het moment
Hoe groter de (loodrechte) afstand, hoe groter het moment.

OF:

MoF = F . r

waarbij:
MoF = moment van een kracht t.o.v. een punt (in Newtonmeter)
F = kracht (in newton)
r = loodrechte afstand (in meter)

 

In de bovenste figuur stel je vast dat het moment groter zal worden als de loodrechte afstand groter wordt. Als het moment groot genoeg is, dan kan de bout worden losgedraaid.

 

In de onderste figuur blijft het moment 600N. Om hetzelfde moment te bekomen kan je een kleinere kracht uitoefenen als je de loodrechte afstand groter maakt.

 


home: www.mechanismen.be