Tweede wet van Newton
verband tussen kracht, massa en versnelling

Er bestaat een verband tussen kracht, massa en versnelling. Als de motor in een auto een even grote kracht zou kunnen uitoefenen als de motor in een vrachtwagen, dan zouden we veel sneller kunnen optrekken met deze auto.
Deze verhouding tussen kracht, massa en versnelling werd vastgelegd in de tweede wet van Newton:

F = m . a

De kracht F = 100 N
De massa m = 100 kg
Dan is de versnelling a = 1 m/s²
De kracht F = 50 N
De massa m = 100 kg
Dan is de versnelling a = 0,5 m/s²
De kracht F = 100 N
De massa m = 2 x 100 kg = 200 kg
Dan is de versnelling a = 0,5 m/s²klik hier om de bovenstaande figuur te vergroten

De massa's van de wagentjes zijn in de eerste en de tweede figuur identiek. Als onze kracht bij het eerste wagentje dubbel zo groot is als bij het tweede wagentje, dan zal ook de versnelling en de vertraging dubbel zo groot zijn.

De krachten van de wagentjes zijn in de eerste en de derde figuur identiek. Als de massa bij het derde wagentje dubbel zo groot is als bij het eerste wagentje, dan zal ook de versnelling en de vertraging slechts de helft zijn.

opmerking over de  figuur:
- We veronderstellen dat er geen wrijving is.
- zowel voor het vertrekken als voor het afremmen is er een even grote kracht nodig.
- Bij het afremmen kunnen we zeggen dat de versnelling vb -1m/s²  is, of kunnen we zeggen dat de vertraging 1m/s² is.

 

home: www.mechanismen.be