Samenstellen van 2 evenwijdige krachten

Hoe bepalen we de resultante van 2 evenwijdige krachten?

We voegen 2 dezelfde krachten op dezelfde werklijn, maar tegengesteld van zin toe.

We zoeken de resultante van F1 en F2 met deze krachten.

We verplaatsen deze resultante op hun werklijn.

We bepalen de resultante.

We vinden de resulterende kracht die evenwijdig is aan F1 en F2.

 

 


home: www.mechanismen.be