Theoretische mechanica

1) Bewegingsleer of kinematica

1.1) de eenparig rechtlijnige beweging

1.2) de eenparig cirkelvormige beweging

1.3) de veranderlijke rechtlijnige beweging

1.4) de verandelijke cirkelvormige beweging

1.5) samenstellen en ontbinden van bewegingen

1.6) beweging van lichamen / rotatiepool

1.6) beweging van lichamen / rotatiepool / kruk-drijfstangmechanisme

2) Krachtenleer of dynamica

2.1) de wetten van Newton

2.2) samenstellen en ontbinden van krachten

2.3) momenten

2.4) arbeid

2.5) vermogen

3) Evenwichtsleer of statica

3.1) zwaartepunten

3.2) evenwicht

3.3) wrijving

Experimenten


1) samenstellen van bewegingen: horizontale worp.

2) beweging van vaste lichamen – samengestelde bewegingen

 

home: www.mechanismen.be